Kadry i płace

Kompleksowa Obsługa Kadr i Płac

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje kompleksową obsługę w zakresie kadr i płac, gwarantując profesjonalizm i zgodność z obowiązującymi przepisami. Zapewniamy pełen zakres usług, od prowadzenia ewidencji pracowników po zaawansowane analizy wykorzystania czasu pracy. Dzięki naszym specjalistom, Twoje przedsiębiorstwo może skupić się na swojej podstawowej działalności, mając pewność, że wszystkie sprawy kadrowo-płacowe są w dobrych rękach.

Grafika biura o współpracy z rozliczeniach

1. Ewidencja i Akta Pracowników

Zajmujemy się prowadzeniem dokładnej ewidencji pracowników oraz akt osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i regulacjami szczególnymi. Dzięki temu zapewniamy, że dokumentacja pracownicza jest zawsze kompletna i aktualna.

2. Obsługa Stosunku Pracy

Oferujemy kompleksową obsługę wszystkich spraw wynikających ze stosunku pracy. W tym zakresie wyróżnia nas szczegółowe podejście do każdego przypadku, co obejmuje między innymi rejestrowanie pracowników w ZUS, wyrejestrowywanie oraz rejestrację zwolnień lekarskich.

3. Analiza Wykorzystania Czasu Pracy

Dokonujemy okresowych analiz wykorzystania czasu pracy, obejmujących ewidencję obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych oraz urlopów. Dzięki tym analizom, możesz efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w Twojej firmie.

4. Archiwizacja Dokumentacji Pracowniczej

Prowadzimy bieżące archiwum akt osobowych pracowników, zapewniając ich bezpieczeństwo i dostępność w razie potrzeby.

5. Obsługa Płacowa i Naliczanie Wynagrodzeń

Nasze usługi obejmują naliczanie wynagrodzeń i kompleksową obsługę płacową pracowników. Regularnie sporządzamy listy płac, prowadzimy kartoteki wynagrodzeń oraz comiesięcznie aktualizujemy dane.

6. Zasiłki i Wynagrodzenia za Nieobecność

Zajmujemy się naliczaniem wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą oraz zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych. Kontrolujemy również prawidłowość ustalania prawa do zasiłku chorobowego.

7. Umowy Zlecenia i Umowy o Dzieło

Sporządzamy listy wypłat oraz prowadzimy rozliczenia na podstawie zawartych umów zleceń i umów o dzieło.

8. Zestawienia Miesięczne i Deklaracje ZUS

Oferujemy sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących wynagrodzeń oraz informacji o składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dodatkowo zajmujemy się przygotowywaniem i wysyłaniem deklaracji ZUS oraz przekazywaniem przelewów na konta ZUS.

9. Raporty Roczne

Na koniec roku sporządzamy Raporty Roczne, które są niezbędne do prawidłowego rozliczenia Twojej firmy z urzędami.

Zapewniamy, że współpracując z naszym Biurem Rachunkowym, otrzymasz nie tylko rzetelne i profesjonalne usługi, ale również spokój ducha, wiedząc, że wszystkie sprawy kadrowe i płacowe Twojej firmy są prowadzone z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i tym, jak możemy pomóc w rozwoju Twojego biznesu.